O projektu

V letošnjem letu smo začeli z izvajanjem projekta »Skupaj proti demenci«. Projekt je oblikovan na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje in bo trajal za razpisano obdobje dveh let, do novembra 2018. Program je trajnostno naravnan k izboljšanju nabora storitev in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, k osveščanju ter izobraževanju oseb z demenco, njihovih svojcev, skrbnikov in prostovoljcev ter drugih deležnikov in k zmanjšanju regionalnih razlik.

Projekt povezuje različne izvajalce storitev v regiji – Dom upokojencev Ptuj (DUP), ki je nosilec projekta, in sedem partnerjev: Zdravstveni Dom Ptuj, Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Spodnje Podravje (PZDU), Spominčico – Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč pri demenci, Center za socialno delo Ptuj (CSD), Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo (ISPP), Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj in Društvo Optimisti Ptuj.
V okviru projekta bodo potekala izobraževanja, delavnice in usposabljanja zdravnikov, strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi zdravstvene oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih zdravstvenih, socialno varstvenih in drugih storitev za starejše, z namenom oblikovanja demenci prijaznega lokalnega okolja.

Izobraževanja in delavnice bodo organizirana v 19 občinah spodnjega Podravja, kjer biva 86.722 prebivalcev. Od tega je po podatkih PZDU Spodnje Podravje 11.200 starejših nad 69 let.

Osebe z demenco so posebej ranljiva skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje. Predvideva se, da se bo do leta 2050 število oseb obolelih z demenco potrojilo. Osredotočali se bomo na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje vpletenih in multidisciplinaren pristop obravnave. Poseben poudarek bomo namenili pridobivanju in usposabljanju prostovoljcev, ki bodo na podlagi družabništva na razpolago osebam z demenco in njihovim svojcem, kadar bodo izrazili potrebo po tovrstni obliki pomoči. Obravnavo oseb z demenco in njihovih svojcev bomo na podlagi programa dvignili na višjo raven.