Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj bo prevzela izobraževanja in predavanja za zdravstvene delavce, ki jih bo opremila s potrebnim znanjem za odkrivanje demence, za delo z dementnimi posamezniki na oddelku, za pomoč svojcem in pristop k celostni obravnavi posameznika. S tem bodo zagotovili boljše pogoje za obravnavo dementnih na oddelku in njihovih pravic, zaposlene in svojce pa bodo seznanili z možnostmi obravnave v domačem okolju.

Kontaktna telefonska številka: 02 749 14 00