Dom upokojencev Ptuj

Dom upokojencev Ptuj je socialno varstveni zavod, katerega osnovna dejavnost je izvajanje celodnevnega in dnevnega institucionalnega varstva starejših oseb. Storitve so naravnane na uporabnika, k ljudem, poudarek je na zagotavljanju potrebne pomoči in toplih medosebnih odnosih. Storitve za osebe z demenco izvajamo integrirano na bivalnih in negovalnih oddelkih in segregirano na varovanih oddelkih. Zaposlujemo strokovno usposobljeno osebje, ki zagotavlja profesionalno izvajanje storitev. Vključujemo tudi prostovoljce, ki so pomembna in stanovalcem dobrodošla pomoč pri zadovoljevanju potreb po druženju in socialnih stikih. Načrtujemo, da bomo v sklopu projekta javnost opozorili na problem pojava demence in posledice, ki jih ima ta bolezen za svojce in posameznika. Hkrati pa s tem projektom želimo postati stičišče znanja in solidarnosti za vse generacije, ki že imajo ali še bodo imele stike z obolelimi za demenco. Kot nosilec programa bomo izredno skrb posvetili izobraževanju zaposlenih doma in prostovoljcev, pripravili bomo izobraževanja za širšo javnost in povezovali vse partnerje projekta, da bomo skupaj dosegli večjo ozaveščenost javnosti.

Kontaktna telefonska številka: 02 780 73 00