Pokrajinska zveza upokojencev Spodnje Podravje

Pokrajinska zveza upokojencev Spodnje Podravje bo kot partner delovala na področju izobraževanja in izpopolnjevanja prostovoljcev, ki bodo nudili pomoč svojcem dementnih. Prav tako bodo z znanjem opremili mentorje prostovoljcev, ki so jim v oporo pri delu. Njihovi nalogi sta tudi predstavitev programa lokalnim skupnostim in iskanje novih prostovoljcev. Že obstoječe prostovoljce bodo opremili s potrebnim znanjem za izvajanje družabništva in izvajanja ter vodenja delavnic za ohranjanje umskih sposobnosti. Vzpostavili bodo info točke in svetovalne telefone za svojce, ki potrebujejo pomoč.

Kontaktna telefonska številka: 031 294 540