Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo

Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo bo kot partner projekta prevzel vlogo izobraževanj zaposlenih ostalih partnerjev v projektu. Izobraževal bo tudi zaposlene domov upokojencev na temo izgorelosti in nudil strokovno podporo s svetovanjem.

Kontaktna telefonska številka: 02 787 56 00