Društvo Optimisti Ptuj

Društvo Optimisti Ptuj deluje od leta 2003. Društvo je nevladna, neprofitna organizacija, ki razvija in spodbuja prostovoljstvo starejših, neguje solidarnost in medsebojno pomoč v ožji lokalni skupnosti. Člani društva so upokojenci s Ptuja in iz širše okolice. Društvo upravlja upravni odbor, ki ob rednih nalogah skrbi za pogoje uresničevanja programa društva.
Društvo ima razvito mrežo prostovoljstva. V njem deluje 13 skupin starih za samopomoč, ki pomagajo osamljenim starejšim, da najdejo svojo socialno mrežo in tako omilijo osamljenost in občutke zapuščenosti. Skozi program Starejši za starejše prostovoljci društva obiskujejo starejše, ki živijo doma. Center dnevnih aktivnosti starejših po sprejetem urniku omogoča starejšim zadovoljevanje potreb po ustvarjanju v likovni in drugih ustvarjalnih delavnicah, v skupini za petje, v gimnastični skupini. Delujejo na področju preventivne bolezni, na področju izobraževanja ter v kulturnih in naravovarstvenih projektih v lokalnem okolju. V okviru programa bodo nadaljevali z izobraževalnimi aktivnostmi za starejše in njihove svojce, prizadevali si bodo tudi z ozaveščanjem lokalne skupnosti, ki naj bi postala razumevajoča in prijazna do oseb z demenco.

Kontaktna telefonska številka: 041 408 415