Center za socialno delo Ptuj

Center za socialno delo Ptuj bo kot partner projekta veliko pozornost posvetil izobraževanju svojih strokovnih delavcev in delavcev CSD Ormož in Lenart. Usposobili jih bodo za hitrejše prepoznavanje ter boljšo in lažjo obravnavo oseb z demenco in njihovih svojcev. Strokovne delavce bodo poučili o pravicah dementnih, možnostih, ki jih imajo za bivanje v lastnem okolju, pripravili jih bodo tudi na zgodnje zaznavanje demence.

Kontaktna telefonska številka: 02 787 56 00